کنترل فرآیند

هر صنعت دارای فرآیندی متفاوت است و محیط آنها به طور فزاینده ای در حال پیچیده تر شدن می باشد. برخی از پلنتها بیش از 100000 point ورودی/خروجی دارند. در نتیجه، هزاران محصول و سیستم باید به طور یکپارچه با هم کار کنند. تقاضا برای بالاترین سطح کیفیت و دقت ، راه حل هایی را می طلبد که توسط System Integrator با تجربه ای نظیرآسیا کنترل طراحی و ساخته شده اند.

آسیا کنترل قادر است راه‌حل‌های اتوماسیونbatch  یا continuous را با نیازهای خاص فرآیندهای شما تنظیم کند. ما سیستم ها و خدمات تخصصی صنعت را ارائه می دهیم. مهندسان ما بالاترین سطح تخصص را در زمینه اتوماسیون، مدیریت اطلاعات و فرآیندهای مورد استفاده در صنعت شما دارند.

ما راه حل های PCS، DCS، APC، PAS، ICS و SCS را برای هر صنعت فرآیندی ارائه می دهیم، ما همیشه از بهترین فناوری به بهترین شکل برای مشتریان خود استفاده می کنیم، ما در موارد زیر تجربه داریم:

 

ABB 800xA   ABB High Integrity Safety

Siemens PCS7 Fail Safe

Emerson DeltaV

Yokogawa Centum VP prosafe RS

Honeywell Experion PKS, Experion With PMD and Plant cruise

Schneider PES