ساخت تابلوهای برق و کنترل

آسیا کنترل سازنده ی پنل های برق و کنترل به صورت تخصصی می باشد. ما قادر به طراحی، ساخت و راه اندازی پانل های کنترل برای تمام صنایع با کاربری ها و شرایط محیطی مختلف هستیم.

ما Add-on های هوشمندی را برای نرم‌افزارهای طراحی پنل استاندارد نظیر Autocad ,Eplan,Elcad توسعه داده‌ایم تا از مزیت طراحی یکپارچه سخت افزارو نرم‌افزاردر پروژه ها استفاده کنیم. ما در اسیا کنترل همیشه متعهد هستیم که مطابق برنامه ی زمانی مورد نیازمشتری عملیات ساخت پانل ها را اجرا نماییم.