مدیریت تولید

رقابتی بودن در محیط بازار امروز به معنای تلاش مداوم برای عملیاتی موثرتر و همچنین انعطاف و چابکی بیشتر است. آسیا کنترل راه‌حل‌هایی را به صورت بهنیه با امکان کنترل و بینش مورد نیاز در عملیات تولید، بررسی کیفیت، موجودی و تعمیر و نگهداری موثر و یکپارچه در سیستم کنترل ارائه می‌کنند.

ما بهترین راهکاریکپارچه سازی نظارت بر تولید و سیستمهای اتوماسیون اداری را با واسط کاربری مشترک ارائه می دهیم

ما با دانش گسترده و عمیق در صنایع مختلف، از بهترین فناوری به بهترین نحو استفاده می کنیم تا در غالب یک سیستم اتوماسیون واحد اداری صنعتی:

  • گزارش کارهای معلق، دستورالعمل های کاری، مواد و تجهیزات و مشخصات تست کیفیت به منظور کاهش خطاها، کار دوباره کاری ها و ضایعات و بهبود کیفیت و توان عملیاتی را به صورت دلخواه مشتری در سیستم ایجاد نماییم.
  • بینش لازم برای بهبود مستمر و بهینه سازی عملیات با شفافیت زمان واقعی وضعیت تولید و عملکرد را ارائه دهیم.
  • ثبت تمام داده‌های مربوطه ، از جمله داده‌های عملیات تراکنش/سفارش/محصول/محصول/کامپوننت، قابلیت ردیابی کامل رو به جلو و عقب امکانذیر باشد
  • ادغام با SAP، ERP LN، Baan، IBM Maximo و سایر سیستم های ERP