امنیت شبکه

اتوماسیون و دیجیتالی شدن باعث افزایش بهره وری و کیفیت می شود و البته این موضوع همچنین نیاز فوری به امنیت سایبری را نشان می دهند. ما راه حلی برای کاهش خطرات سایبری با شناسایی تهدیدها، خودکارسازی , انطباق و منحرف کردن حملات سایبری ارائه می دهیم.

آسیا کنترل تجربه مفیدی در پیاده سازی راه حل های امنیت سایبری برای اتوماسیون صنعتی در بسیاری از صنایع برای به حداکثر رساندن تولید و به حداقل رساندن اختلال دارد.

راه حل های ما به مشتریان ما این امکان را می دهد تا تهدیدات سایبری را قبل از آسیب رساندن به کسب و کارشان شناسایی و به آنها رسیدگی کنند و ما انتخاب خدماتی را که نیازشان را برآورده می کند برای آنها آسان می کنیم.

ما با تیم مهندسی مشتریانمان همکاری می‌کنیم، داده‌ها را از عملکرد آنها جمع‌آوری می‌کنیم، آن داده‌ها را بر اساس بهترین شیوه‌های صنعت، استانداردهای جهانی تجزیه و تحلیل می‌کنیم و گزارشی جامع برای درک نقاط قوت، ضعف، شکاف‌ها و خطرات موجود در وضعیت امنیت سایبری آن‌ها ارائه می‌کنیم تا آنها بتوانند استراتژی مناسب برای کسب و کارشان تنظیم نمایند