• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

Upgrading Control System ABB

  • مجتمع صنعتي و معدني گل گهر
  • ارائه خدمات مهندسي، تامين كالا و تجهيزات ساختمان و نصب بصورت توام (EPC) براي طرح ارتقا سيستم كنترلي موجود كارخانه تغليظ مجتمع معدني و صنعتي گل گهر