• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

پنل هاي كنترل پروژه ذوب خاتون آباد

  • شركت ملي صنايع مس ايران
  • سيستم كنترل پروژه ذوب خاتون آباد