• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

پروژه NGL 17 3200

  • مناطق نفت خیز جنوب
  • ANGEL SEAT VALVE