• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

خريد CORIOLIS ELITE SENSOR

  • پتروشيمي بندر امام (ره)
  • خريد CORIOLIS ELITE SENSOR