• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

نوسازي و بهينه سازي سيستم كنترل و ابزار دقيق كمپرسورهاي هواي سكوي نصر

  • شركت نفت فلات قاره
  • نوسازي و بهينه سازي سيستم كنترل و ابزار دقيق
    كمپرسورهاي هواي سكوي در منطقه نصر