• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

خريد برد كنترلي ABB

  • شركت ملي صنايع مس ايران
  • ABB Board Control