• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

خريد فلومتر

  • پتروشيمي رجال
  • Coriolis Flowmeter