• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

خريد ديجيتال كنترلر YOKOGAWA

  • پالايش نفت تبريز
  • خريد ديجيتال كنترلر YOKOGAWA