• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

خريد برد كنترلي ABB

  • مجتمع صنعتي و معدني گل گهر
  • ABB Control Board