• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

تهيه و ساخت كنترل پنل

  • پتروشيمي مرواريد
  • Control Panel