• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

تأمين و نصب تجهيزات ابزار دقيق

  • شركت فولاد جهان آرا اروند
  • تامين و نصب و راه اندازي تجهيزات ابزار دقيق سايت آب
    شيرين كن فولاد سازي