• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

خريد ماژولهاي سيستم كنترل ABB

  • شركت ملي صنايع مس ايران
  • تأمين سيستم كنترل DCS سالن EW/SX و PLC ناحيه

    سنگ شكن پروژه ليچ ينگ سونگون