• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

تأمين سيستم كنترل DCS سالن EW/SX و PLC

  • شركت احياء استيل بافت
  • خريد قطعات يدكي سيستم كنترل ABB