• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

به روز رساني سخت افزاري و نرم افزاري سيستم كنترل تغليظ فاز يك

  • شركت ملي صنايع مس ايران
  • Upgrading Control System