• برگزاري دوره ها، سمينارهاي تخصصي در حيطه برق، اتوماسيون و مانيتورينگ صنعتي و ابزاردقيق

بردهاي MCI, RF

  • شركت ملي صنايع مس ايران
  • MCI & RFI Board